Tekst telefoonnummer
Dakwerk Almkerk Inc.  logo
Dakwerk Almkerk Inc.
Facebook logo Twitter logo
Tekst Dakveiligheid

Dakveiligheid

Voorschriften voor veilig onderhoud

Bouwbesluit 2012

De voorschriften voor veilig onderhoud zijn opgenomen in afdeling 6.12 van het Bouwbesluit 2012. Nieuwe gebouwen dienen zodanig te worden ontworpen dat ze veilig kunnen worden onderhouden. Onderhoud is bijvoorbeeld schilderwerk en het reinigen en repareren van daken, goten,gevels en ramen. Ook het reinigen, repareren en herstel van technische storingen van installaties voor klimaatbeheersing, liften en telecommunicatie horen tot het onderhoud. Door gebouwgebonden voorzieningen in het ontwerp op te nemen kan de veiligheid tijdens de gebruiksfase van het gebouw worden geborgd. Het zorgt voor optimale veiligheid naar de laatste stand der techniek.

Arbobesluit 3.16

Boven de 2.5 meter dienen er voor onderhoud collectieve/beschermende maatregelen genomen te worden om valgevaar tegen te gaan. Dit door het aanbrengen van doelmatige hekwerken. Indien hekwerken niet mogelijk zijn, kunnen andere technische middelen worden toegepast mits deze hetzelfde beschermingsniveau bieden als hekwerken. Vaste ankerpunten waar een valharnas aan vastgemaakt kan worden, zijn een uitstekende bescherming tegen vallen van het dak bij onderhoud, inspectie enz.

Onze werknemers hebben diverse cursussen gevolgd om ankerpunten gecertificeerd te mogen aanbrengen.

 

Dakwerk Almkerk Inc.  logo
Dakwerk Almkerk Inc.